जिल्हाधिकारी कार्यालय, नांदेड
नगरपरिषद राज्यस्तरीय संवर्गातील सरळसेवा भरती
-
वेबसाईटची ओळख (वेबसाईटच्या ज्या भागाची माहिती पहावयाची आहे, खालील वेबसाईट ScreenShot च्या त्या भागावर माउस न्यावा.)
पद व आरक्षणाची माहिती भरणे
उमेदवाराची माहिती भरणे
शैक्षणीक माहिती भरणे
संगणक शैक्षणीक माहीती भरणे
इतर माहीती भरणे
फोटो व सही अपलोड करणे

मदत केंद्र :
: 08805771114, 08600644166
(Timing : 10 AM TO 6 PM)
: support@ApplyGov.com
(e-mails will be responded in office hours)
Office Address :
Collector Office,
Near SGGS Government Hospital,
Nanded - 431 601
: (02462) 235 077
कार्यालयाचा पत्‍ता :
जिल्‍हाधिकारी कार्यालय,
श्री गुरु गोविंद सिंघजी शासकीय रुग्‍णालयाजवळ,
नांदेड - 431 601
: (02462) 235 077

Best Viewed in Internet Explorer 8+, Firefox, Opera, Chrome, and SafariPrivacy Policy