जिल्हाधिकारी कार्यालय, नांदेड
नगरपरिषद राज्यस्तरीय संवर्गातील सरळसेवा भरती
-
: 08805771114, 08600644166 (Timing : 10 AM TO 6 PM) : support@ApplyGov.com (e-mails will be responded in office hours)
सुचना व महत्‍वाची माहीती

जाहिरात

अर्ज भरण्यापूर्वी अर्जदाराने हि विस्तृत जाहिरात वाचून घ्यावी.

अर्जाची पात्रता

बँकेत चलन भरल्यानंतर 24 ते 48 तासांनी अर्जाची पात्रता पाहता येईल.

नगरपरिषद अग्नीशमन सेवा - प्राप्त गुणांची यादी

14 JUN 2014 रोजी झालेल्या नगरपरिषद अग्नीशमन सेवा पदाच्या परीक्षेची बैठक क्रमांकनिहाय गुणांची यादी.

मुलाखतीस पात्र उमेदवारांची यादी

09 FEB 2014 रोजी झालेल्या नगरपरिषद अभियांत्रिकी सेवा (स्थापत्य), नगरपरिषद अभियांत्रिकी सेवा (विद्युत), नगरपरिषद अभियांत्रिकी सेवा (संगणक), नगरपरिषद अभियांत्रिकी सेवा (जलदाय, मलनिस्सारण व स्वच्छता) व नगरपरिषद लेखा व लेखा परीक्षण सेवा पदाच्या परीक्षेत मुलाखतीस पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची यादी.

प्रश्न पुस्तिका - नगरपरिषद लेखा व लेखा परीक्षण सेवा

09 FEB 2014 रोजी झालेल्या नगरपरिषद लेखा व लेखा परीक्षण सेवा पदाच्या परीक्षेची प्रश्नपत्रिका.

प्रश्नपत्रिका / उत्तरपत्रिकांवर आक्षेप घेण्यासाठी सूचना

09 FEB 2014 रोजी झालेल्या नगरपरिषद परीक्षेच्या प्रश्नपत्रिका / उत्तरपत्रिकांवर आक्षेप घेण्यासाठी सूचना.

प्राप्त गुणांची यादी - नगरपरिषद अभियांत्रिकी सेवा (संगणक)

09 FEB 2014 रोजी झालेल्या नगरपरिषद अभियांत्रिकी सेवा (संगणक) पदाच्या परीक्षेची बैठक क्रमांकनिहाय गुणांची यादी.

प्राप्त गुणांची यादी - नगरपरिषद अभियांत्रिकी सेवा (जलदाय, मलनिस्सारण व स्वच्छता)

09 FEB 2014 रोजी झालेल्या नगरपरिषद अभियांत्रिकी सेवा (जलदाय, मलनिस्सारण व स्वच्छता) पदाच्या परीक्षेची बैठक क्रमांकनिहाय गुणांची यादी.

सुधारीत उत्तर पुस्तिका - नगरपरिषद अभियांत्रिकी सेवा (संगणक)

09 FEB 2014 रोजी झालेल्या नगरपरिषद अभियांत्रिकी सेवा (संगणक) पदाच्या परीक्षेची सुधारीत उत्तरपत्रिका.

सुधारीत उत्तर पुस्तिका - नगरपरिषद अभियांत्रिकी सेवा (जलदाय, मलनिस्सारण व स्वच्छता)

09 FEB 2014 रोजी झालेल्या नगरपरिषद अभियांत्रिकी सेवा (जलदाय, मलनिस्सारण व स्वच्छता) पदाच्या परीक्षेची सुधारीत उत्तरपत्रिका.

प्रश्न/उत्तर पुस्तिका - नगरपरिषद अभियांत्रिकी सेवा (संगणक)

09 FEB 2014 रोजी झालेल्या नगरपरिषद अभियांत्रिकी सेवा (संगणक) पदाच्या परीक्षेची प्रश्नपत्रिका व उत्तरपत्रिका.

प्रश्न/उत्तर पुस्तिका - नगरपरिषद अभियांत्रिकी सेवा (जलदाय, मलनिस्सारण व स्वच्छता)

09 FEB 2014 रोजी झालेल्या नगरपरिषद अभियांत्रिकी सेवा (जलदाय, मलनिस्सारण व स्वच्छता) पदाच्या परीक्षेची प्रश्नपत्रिका व उत्तरपत्रिका.

अर्ज कसा करावा?

संकेतस्थळाची माहिती व अर्ज करण्यासाठी आवश्यक सूचना

भरले‍ल्या अर्जाची प्रत

भरले‍ल्या अर्जाची प्रत मिळविण्‍यासाठी येथे क्लिक करा.

निवड व प्रतिक्षा यादी

09 FEB 2014 रोजी झालेल्या नगरपरिषद अभियांत्रिकी सेवा (स्थापत्य), नगरपरिषद अभियांत्रिकी सेवा (विद्युत), नगरपरिषद अभियांत्रिकी सेवा (संगणक), नगरपरिषद अभियांत्रिकी सेवा (जलदाय, मलनिस्सारण व स्वच्छता) व नगरपरिषद लेखा व लेखा परीक्षण सेवा पदाच्या मुलाखतीअंती निवड व प्रतीक्षा यादी.

प्राप्त गुणांची यादी - नगरपरिषद लेखा व लेखा परीक्षण सेवा

09 FEB 2014 रोजी झालेल्या नगरपरिषद लेखा व लेखा परीक्षण सेवा पदाच्या परीक्षेची बैठक क्रमांकनिहाय गुणांची यादी.

उत्तर पुस्तिका - नगरपरिषद लेखा व लेखा परीक्षण सेवा

09 FEB 2014 रोजी झालेल्या नगरपरिषद लेखा व लेखा परीक्षण सेवा पदाच्या परीक्षेची उत्तरपत्रिका.

प्राप्त गुणांची यादी - नगरपरिषद अभियांत्रिकी सेवा (स्थापत्य)

09 FEB 2014 रोजी झालेल्या नगरपरिषद अभियांत्रिकी सेवा (स्थापत्य) पदाच्या परीक्षेची बैठक क्रमांकनिहाय गुणांची यादी.

प्राप्त गुणांची यादी - नगरपरिषद अभियांत्रिकी सेवा (विद्युत)

09 FEB 2014 रोजी झालेल्या नगरपरिषद अभियांत्रिकी सेवा (विद्युत) पदाच्या परीक्षेची बैठक क्रमांकनिहाय गुणांची यादी.

सुधारीत उत्तर पुस्तिका - नगरपरिषद अभियांत्रिकी सेवा (स्थापत्य)

09 FEB 2014 रोजी झालेल्या नगरपरिषद अभियांत्रिकी सेवा (स्थापत्य) पदाच्या परीक्षेची सुधारीत उत्तरपत्रिका.

सुधारीत उत्तर पुस्तिका - नगरपरिषद अभियांत्रिकी सेवा (विद्युत)

09 FEB 2014 रोजी झालेल्या नगरपरिषद अभियांत्रिकी सेवा (विद्युत) पदाच्या परीक्षेची सुधारीत उत्तरपत्रिका.

प्रश्न/उत्तर पुस्तिका - नगरपरिषद अभियांत्रिकी सेवा (स्थापत्य)

09 FEB 2014 रोजी झालेल्या नगरपरिषद अभियांत्रिकी सेवा (स्थापत्य) पदाच्या परीक्षेची प्रश्नपत्रिका व उत्तरपत्रिका.

प्रश्न/उत्तर पुस्तिका - नगरपरिषद अभियांत्रिकी सेवा (विद्युत)

09 FEB 2014 रोजी झालेल्या नगरपरिषद अभियांत्रिकी सेवा (विद्युत) पदाच्या परीक्षेची प्रश्नपत्रिका व उत्तरपत्रिका.

नगरपरिषद अग्नीशमन सेवा पदाच्या उमेदवारांसाठी सूचना

नगरपरिषद अग्नीशमन सेवा पदाच्या उमेदवारांना 09 FEB 2014 रोजी परीक्षेसाठी येण्याची आवश्यकता नाही. नगरपरिषद अग्नीशमन सेवा पदाच्या शारीरिक चाचणी, प्रात्यक्षिक व इतर परीक्षा नंतर घेण्यात येतील. इतर कोणत्याही पदाच्या परीक्षेच्या वेळेत बदल करण्यात आलेला नाही.
भरती वेळापत्रक
कामकाजदिनांकवेळ
शेवटचा ऑनलाईन अर्ज नोंदणी करण्‍याची तारीख व वेळ20 JAN 2014upto 05:45 PM
तयार झालेले चलानची रक्‍कम स्‍टेट बँक ऑफ इंडिया च्‍या कोणत्‍याही शाखेत भरणे24 JAN 2014Bank Hours
संकेतस्थळावर प्रवेशपत्र प्रसिद्ध करण्याचा दिनांक25 JAN 20143.00 PM
परीक्षा शुल्‍क
पदसंवर्गपरीक्षा शुल्क
महाराष्ट्र नगरपरिषद अभियांत्रिकी सेवा (स्थापत्य)खुल्या प्रवर्गातील उमेदवारांकरीताRs. 250
मागासवर्गीय उमेदवारांकरीताRs. 150
महाराष्ट्र नगरपरिषद अभियांत्रिकी सेवा (विद्युत)खुल्या प्रवर्गातील उमेदवारांकरीताRs. 250
मागासवर्गीय उमेदवारांकरीताRs. 150
महाराष्ट्र नगरपरिषद अभियांत्रिकी सेवा (संगणक)खुल्या प्रवर्गातील उमेदवारांकरीताRs. 250
मागासवर्गीय उमेदवारांकरीताRs. 150
महाराष्ट्र नगरपरिषद अभियांत्रिकी सेवा (जलदाय, मलनिस्सारण व स्वच्छता)खुल्या प्रवर्गातील उमेदवारांकरीताRs. 250
मागासवर्गीय उमेदवारांकरीताRs. 150
महाराष्ट्र नगरपरिषद लेखा व लेखा परीक्षण सेवाखुल्या प्रवर्गातील उमेदवारांकरीताRs. 250
मागासवर्गीय उमेदवारांकरीताRs. 150
महाराष्ट्र नगरपरिषद अग्नीशमन सेवाखुल्या प्रवर्गातील उमेदवारांकरीताRs. 250
मागासवर्गीय उमेदवारांकरीताRs. 150
परीक्षा वेळापत्रक
पदपरीक्षा दिनांक व वेळ
महाराष्ट्र नगरपरिषद अभियांत्रिकी सेवा (स्थापत्य)09 FEB 2014
02:00 PM to 04:00 PM
महाराष्ट्र नगरपरिषद अभियांत्रिकी सेवा (विद्युत)09 FEB 2014
02:00 PM to 04:00 PM
महाराष्ट्र नगरपरिषद अभियांत्रिकी सेवा (संगणक)09 FEB 2014
02:00 PM to 04:00 PM
महाराष्ट्र नगरपरिषद अभियांत्रिकी सेवा (जलदाय, मलनिस्सारण व स्वच्छता)09 FEB 2014
02:00 PM to 04:00 PM
महाराष्ट्र नगरपरिषद लेखा व लेखा परीक्षण सेवा09 FEB 2014
02:00 PM to 04:00 PM
महाराष्ट्र नगरपरिषद अग्नीशमन सेवा09 FEB 2014
02:00 PM to 04:00 PM
माजी सैनिक उमेदवारांना व 40% पेक्षा जास्‍त अपंग उमेदवारांना परीक्षा शुल्कात सूट आहे.

मदत केंद्र :
: 08805771114, 08600644166
(Timing : 10 AM TO 6 PM)
: support@ApplyGov.com
(e-mails will be responded in office hours)
Office Address :
Collector Office,
Near SGGS Government Hospital,
Nanded - 431 601
: (02462) 235 077
कार्यालयाचा पत्‍ता :
जिल्‍हाधिकारी कार्यालय,
श्री गुरु गोविंद सिंघजी शासकीय रुग्‍णालयाजवळ,
नांदेड - 431 601
: (02462) 235 077

Best Viewed in Internet Explorer 8+, Firefox, Opera, Chrome, and SafariPrivacy Policy